Pakkumine "Võit-koht ekstra" võimaldab valitud hobuste võiduajamistel võidu-kohapanuste puhul pakutavaid kohti lisada või eemaldada.
Kohtade lisamine või eemaldamine vastavalt langetab või tõstab valiku hinda.
Pakutavate kohtade arvu näeb vahelehelt "Võit-koht ekstra" või panusesedelil.
Kuidas pakkumist kasutada?
Jooksule saadaolevate kohatingimuste nägemiseks valige võistluskaardi päisest vaheleht "Võit-koht ekstra".
"Võit-koht ekstra" kupongilt valitud hind ja kohtade arv kuvatakse teie panusesedelil. Kohatingimusi saab muuta ka panusesedelil.

"Võit-koht ekstra" panuseid ei saa teha pakkumise "bet365 hinnagarantii" raames, v.a juhul, kui valitud kohatingimused vastavad jooksu võidu- ja võidu-kohapanuste standardtingimustele.
Kasutustingimused
  1. Pakkumine "Võit-koht ekstra" kehtib võistluseelsetele üksikpanustele valitud hobuste võiduajamistel. ÜK ja Iirimaa jooksudele kehtib pakkumine võistluspäeval alates kl 10.00 ÜK aja järgi.
  2. Võistluskaardi vahelehe "Võit-koht ekstra" või panusesedeli rippmenüü kaudu tehtud "Võit-koht ekstra" panuseid ei saa teha pakkumise "bet365 hinnagarantii" raames, v.a juhul, kui valitud kohatingimused vastavad võistluskaardi vahelehel "Fikseeritud koefitsiendid" toodud võidu- ja võidu-kohapanuste standardtingimustele sellel jooksul.
  3. Mitteosalejate korral võib bet365 täiustatud kohapanusetingimuste pakkumisest loobuda või neid muuta. Enne turu tühistamist või muutmist tehtud panuste võidud arvestatakse välja vastavalt panuse tegemise ajal kehtinud täiustatud kohapanusetingimustele.
  4. "Võit-koht ekstra" panustest saab raha välja võtta ainult enne võistlust. Funktsiooni "Muuda panust" ei saa nende panuste puhul kasutada.
  5. "Võit-koht ekstra" panuseid loetakse võidu-kohapanuste variandiks. Kui võidu-kohapanuste standardtingimused mitteosalejate tõttu muutuvad, kehtivad need muudatused (sh pakutavate kohtade arvu ja/või ühe koha hinna muudatused) ka "Võit-koht ekstra" panustele.
  6. Kui pakkumise või kampaania tingimusi rikutakse või on tõendeid, et klient või klientide grupp on teinud panuseid, mis tänu preemiatele, tasuta ja riskivabadele panustele, panustamisühikutele või muudele kampaaniapakkumistele tagavad üheskoos üksikisikule või isikute grupile kasumi tulemusest olenemata, on bet365l õigus pakkumise preemia, tasuta või riskivaba panuse või panustamisühikute osa tagasi nõuda ning tühistada tasuta panused või panustamisühikute eest tehtud panused. Lisaks võib bet365 võtta ebaausa tegevuse tuvastamise ja takistamisega seotud halduskulude katteks klientidelt tasu panustamisühikute, tasuta või riskivaba panuse või preemiaga võrdses summas või nõuda lisamakset.
  7. bet365l on õigus ekslikult väljastatud boonuse summa, tasuta panused, panustamisühikud või preemiad tagasi nõuda.
  8. bet365 võib igal ajal teha pakkumise tingimustesse muudatusi trükivigade parandamiseks või selguse või kliendikogemuse parandamiseks ja võib pakkumise seadusest tulenevate nõuete täitmiseks tühistada.
  9. bet365 ning ettevõtte reklaami- ja muude esindajate, litsentsisaajate ja -andjate, teenusepakkujate ja muude sidus- ja tütarettevõtete rea-, vastutav- ja juhtivtöötajad ei saa kampaanias osaleda. Samad piirangud kehtivad ka nende perekonnaliikmetele.