Víťaz/miesto Extra Vám ponúka možnosť zvýšiť alebo znížiť počet umiestnení v dostihoch pre stávky typu Víťaz/miesto na vybrané konské dostihy.
Prostredníctvom možnosti Víťaz/miesto Extra môžete pridávať umiestnenia k Vašim stávkam typu Víťaz/miesto na konské dostihy a prijať znížený kurz, alebo môžete odstrániť umiestnenia a zvýšiť kurz na Váš tip.
Ponúkaný počet umiestnení pre Víťaz/miesto Extra na dané dostihy môžete nájsť na kupóne Víťaz/miesto alebo na tikete.
Ako použiť Víťaz/miesto Extra:
Stačí zvoliť záložku "Víťaz/miesto Extra" zo záhlavia dostihovej karty a uvidíte dodatočné podmienky umiestnenia, ktoré sú dostupné na Vaše vybrané dostihy.
Po zvolení kurzu a príslušného počtu umiestnení z kupónu pre dostihy Víťaz/miesto Extra sa tip zobrazí na Vašom tikete. Môžete tiež zmeniť podmienky umiestnenia priamo z tiketu.

Stávky Víťaz/miesto Extra sa nebudú kvalifikovať na ponuky bet365 Price Promise, s výnimkou prípadov, kde sa vybrané podmienky umiestnenia zhodujú so štandardnou stávkovou ponukou Výhra a Víťaz/miesto pre dané dostihy.
Podmienky
  1. Víťaz/miesto Extra je dostupné na jednoduché stávky podané pred podujatím na vybrané konské dostihy. Pre konské dostihy zo Spojeného kráľovstva a z Írska bude funkcia dostupná od 10am UK času.
  2. Stávky Víťaz/miesto Extra podané buď prostredníctvom záložky dostihovej karty alebo prostredníctvom rozbaľovacieho menu na tikete sa nebudú kvalifikovať na ponuky bet365 Price Promise, s výnimkou prípadov, kde sa vybrané podmienky umiestnenia zhodujú so štandardnou stávkovou ponukou Výhra a Víťaz/miesto pre dané dostihy, ako sa zobrazujú na záložke dostihovej karty Pevné kurzy.
  3. V prípade neštartujúcich môže bet365 zrušiť dostupnosť Vylepšených podmienok umiestnenia alebo aktualizovať ponúkané podmienky umiestnenia. Stávky podané pred odstránením alebo zmenou stávkovej ponuky budú vyhodnotené v súlade s Vylepšenými podmienkami umiestnenia určenými v čase podania stávky.
  4. Stávky Víťaz/miesto Extra môžu byť vyplatené prostredníctvom funkcie Vyplatiť teraz iba pred podujatím a nemôžu byť zmenené pomocou funkcie Upraviť stávku.
  5. Stávky Víťaz/miesto Extra sú považované za alternatívu ku štandardným podmienkam stávok Víťaz/miesto. Ak sa zmenia štandardné podmienky Víťaz/miesto v prípade neštartujúcich, zmenia sa aj podmienky pre Víťaz/miesto Extra (vrátane zmien v počte dostupných umiestnení a/alebo v časti umiestnenie).
  6. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
  7. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
  8. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
  9. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.