Víťaz/miesto Extra Vám ponúka možnosť zvýšiť alebo znížiť počet umiestnení v dostihoch pre stávky typu Víťaz/miesto na vybrané konské dostihy.
Prostredníctvom možnosti Víťaz/miesto Extra môžete pridávať umiestnenia k Vašim stávkam typu Víťaz/miesto na konské dostihy a prijať znížený kurz, alebo môžete odstrániť umiestnenia a zvýšiť kurz na Váš tip.
Ponúkaný počet umiestnení pre Víťaz/miesto Extra na dané dostihy môžete nájsť na kupóne Víťaz/miesto alebo na tikete.
Ako použiť Víťaz/miesto Extra:
Stačí zvoliť záložku "Víťaz/miesto Extra" zo záhlavia dostihovej karty a uvidíte dodatočné podmienky umiestnenia, ktoré sú dostupné na Vaše vybrané dostihy.
Po zvolení kurzu a príslušného počtu umiestnení z kupónu pre dostihy Víťaz/miesto Extra sa tip zobrazí na Vašom tikete. Môžete tiež zmeniť podmienky umiestnenia priamo z tiketu.

Stávky Víťaz/miesto Extra sa nebudú kvalifikovať na ponuky bet365 Price Promise, s výnimkou prípadov, kde sa vybrané podmienky umiestnenia zhodujú so štandardnou stávkovou ponukou Výhra a Víťaz/miesto pre dané dostihy.
Podmienky
  1. Víťaz/miesto Extra je dostupné na jednoduché stávky podané pred podujatím na vybrané konské dostihy. Pre konské dostihy zo Spojeného kráľovstva a z Írska bude funkcia dostupná od 10am UK času.
  2. Stávky Víťaz/miesto Extra podané buď prostredníctvom záložky dostihovej karty alebo prostredníctvom rozbaľovacieho menu na tikete sa nebudú kvalifikovať na ponuky bet365 Price Promise, s výnimkou prípadov, kde sa vybrané podmienky umiestnenia zhodujú so štandardnou stávkovou ponukou Výhra a Víťaz/miesto pre dané dostihy, ako sa zobrazujú na záložke dostihovej karty Pevné kurzy.
  3. V prípade neštartujúcich môže bet365 zrušiť dostupnosť Vylepšených podmienok umiestnenia alebo aktualizovať ponúkané podmienky umiestnenia. Stávky podané pred odstránením alebo zmenou stávkovej ponuky budú vyhodnotené v súlade s Vylepšenými podmienkami umiestnenia určenými v čase podania stávky.
  4. Stávky Víťaz/miesto Extra môžu byť vyplatené prostredníctvom funkcie Vyplatiť teraz iba pred podujatím a nemôžu byť zmenené pomocou funkcie Upraviť stávku.
  5. Stávky Víťaz/miesto Extra sú považované za alternatívu ku štandardným podmienkam stávok Víťaz/miesto. Ak sa zmenia štandardné podmienky Víťaz/miesto v prípade neštartujúcich, zmenia sa aj podmienky pre Víťaz/miesto Extra (vrátane zmien v počte dostupných umiestnení a/alebo v časti umiestnenie).
  6. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo ponuky alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, kde vďaka získaniu zvýšených platieb, stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných bonusov, je výsledkom istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, vrátenú platbu alebo stávkový kredit z takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, vrátenej platby alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
  7. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit, vrátenú platbu alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
  8. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
  9. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.
bet365 používa cookies
Používame cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb. Pre viac informácií si pozrite naše Používanie cookies.
Spravovanie cookies
Prijať
Výkonnostné cookies
Výkonnostné cookies zlepšujú užívateľský zážitok tým, že anonymne sledujú preferencie. Používajú sa interne na poskytovanie súhrnných štatistík o návštevníkoch našich webových stránok.
Prijať
Nevyhnutné cookies
Niektoré cookies sú potrebné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich zakázať. Tieto zahŕňajú:
Spravovanie relácie
Spravujú informácie o relácii a umožnia užívateľom prechádzať webovou stránkou.
Funkčnosť
Umožňujú pamätať si užívateľské preferencie, napr. preferovaný jazyk, zaraďovanie typov, nastavenia médií. Sú tiež používané k zlepšeniu užívateľskej skúsenosti. Napríklad zabraňuje, aby sa užívateľovi zobrazila rovnaká správa dvakrát.
Predchádzanie podvodom
Tieto cookies ukladajú informácie, ktoré nám pomôžu zastaviť podvodné používanie webových stránok.
Tracking
Tieto cookies nám umožnia ukladať informácie o tom, ako užívatelia otvorili internetovú stránku. Toto je potrebné zaznamenať, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zaplatiť našich Partnerov.