Early Prices na každý dostih:Early prices na každý UK a irský dostih.
Vylepšené podmínky umístění: Na vybrané dostihy v průběhu roku nabízíme Vylepšené podmínky umístění. Upozorňujeme, že tato nabídka neplatí na sázky typu Umístí se. Showcasts Exclusive:Showcasts jsou straight forecasts a tricasts s pevnými kursy. Jsou nabízeny na všechny UK a irské dostihy, pokud jsou na ně nabízeny kursy (tricasts - dostihy s 8 či více účastníky). Dvojitý výsledek:U všech sázek na Výhru a Výhru/Umístění v koňských dostizích ze Spojeného království a Irska a také v dostizích ze Spojených států, Německa, Francie, Jihoafrické republiky a Mauricia, kde jsou nabízeny pevné kursy, vyplatíme výhry ze sázek jak na diskvalifikovaného koně, tak na oficiálního vítěze. To se vztahuje na dlouhodobé sázky, sázky Výhra/Umístění Extra, sázky „bez“, sázky Zvýhodněná výhra, Pojišťující sázky, sázky Pouze na umístění a sázky Neumístí se, forecasty a tricasty. Již žádné čekání na přezkoumávání rozhodčím - první v cíli je vítězem! Všechny ostatní sázky včetně sázek typu Nevyhraje, sázek H2H a Favorité a pole (Jollies And Rags) jsou vyloučeny. Již žádné 5% srážky dle Pravidla 4:Pokud je odhlášen kůň s kursem 11,00 - 14,00, sázkové kanceláře normálně provádějí srážku z výhry ve výši 5 %. bet365 jako první tuto srážku v dostihu zrušila, a to ve všech dostizích. Pokud účastník nestartuje, sázky se vrací:Pro vybrané dlouhodobé sázky na závody během roku nabízíme možnost, že pokud účastník nestartuje, sázky se vrací: Jakmile se závod stane typem „Pokud účastník nestartuje, sázky se vrací“, všechny sázky podané na typ sázky Výhra nebo Výhra/Umístění po tomto momentu budou vráceny, pokud Váš tip nestartuje. Pro aku a kombi sázky platí, že pokud určitý tip nestartuje, bude tato část sázky považována za nestartující. Podmínky
  1. Výplaty z Dvojitého výsledku platí na Výhru, Výhru/Umístění (včetně Výhra/Umístění Extra), jednoduché sázky, aku a kombi sázky, sázky „bez“, sázky Zvýhodněná výhra, Pojišťující sázky, sázky Pouze na umístění a sázky Neumístí se a dlouhodobé sázky a také na forecasty a tricasty. Všechny ostatní sázky včetně sázek typu Nevyhraje, sázek H2H a sázek Favorité a pole (Jollies And Rags) a také případy, kdy koně běží nesprávným směrem, kdy dojde k protestu při vážení žokejů (Clerk of the Scales) nebo kdy dojde k chybnému přenosu čísla, jsou vyloučeny.
  2. V případě nestartujících může bet365 odstranit dostupnost Vylepšených podmínek umístění nebo aktualizovat nabízené podmínky umístění. Sázky podané před odstraněním nebo aktualizací sázky budou vyhodnoceny na základě Vylepšených podmínek umístění platných v momentě podání sázky.
  3. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě zvýšených plateb, sázek zdarma, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět zvýšenou platbu, sázku zdarma, vrácenou platbu či sázkové kredity z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z dané sázky zdarma nebo sázkových kreditů. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše sázkových kreditů, sázky zdarma, vrácené nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
  4. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma, sázkové kredity, vrácenou platbu či zvýšenou platbu.
  5. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
  6. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.
bet365 využívá cookies
Cookies využíváme pro poskytnutí lepší a personalizované služby. Pro více informací si přečtěte naše pravidla Používání cookies.
Správa cookies
Přijmout
Výkonové cookies
Výkonové cookies vylepšují uživatelský zážitek anonymním učením o preferencích. Jsou používány interně k poskytování souhrnných statistik o návštěvnících našich internetových stránek.
Přijmout
Nezbytné cookies
Některé cookies jsou nezbytné pro chod webových stránek a nemůžou být vypnuty. Zahrnuty jsou:
Správa relace
Spravují informace o relaci a umožňují uživatelům pohyb na internetové stránce.
Funkčnost
Ukládají informace, které nám umožňují si pamatovat uživatelské nastavení, např. zvolený jazyk, typy řazení nebo nastavení přehrávačů. Jsou také využívány pro zlepšení uživatelských zážitků například tím, že uživatelům nezobrazí stejnou zprávu dvakrát.
Prevence podvodů
Ukládají informace, které nám pomáhají zastavit podvodné využívání internetové stránky.
Sledování
Ukládají informace o tom, jakým způsobem uživatelé přistoupili na internetovou stránku. Tyto záznamy potřebujeme kvůli výplatám odměn členům našeho Partnerského programu.