Jak to funguje:
 1. Podejte předzápasovou aku sázku se 2 nebo více tipy na mužskou Euroligu, Eurocup, španělskou ACB ligu, italskou Lega 1 a německou Bundesligu na hlavní sázky typu Handicap (2 možnosti) a Celkem v utkání (2 možnosti).
 2. Pokud je Vaše sázka úspěšná, přidáme k Vašim výhrám bonus ve výši 5 - 70 %. Hodnota bonusu závisí na počtu tipů.
 3. Bonus je vyplacen v hotovosti a přičten na Váš vybíratelný zůstatek.
 4. Sázky podané pomocí sázkových kreditů se pro tuto nabídku nekvalifikují.
Klíčové Podmínky a plné znění Podmínek najdete níže.
Zobrazit kursy
Tabulka s výčtem bonusů
Typ sázky Bonus
Dvojice 5% bonus
Trojice 10% bonus
Čtveřice 15% bonus
Pětice 20% bonus
Šestice 25% bonus
Sedmice 30% bonus
Osmice 35% bonus
Devítice 40% bonus
Desetice 45% bonus
Jedenáctice 50% bonus
Dvanáctice 55% bonus
Třináctice 60% bonus
Čtrnáctice a vyšší 70% bonus
Klíčové Podmínky
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky.

 • Tato nabídka je v aktuálně zobrazené podobě na stránce dostupná od 19. února 2020 od 12:59:59 SEČ.

 • Tato nabídka se vztahuje na výhry z předzápasových aku sázek se 2 nebo více tipy na mužskou Euroligu, Eurocup, španělskou ACB ligu, italskou Lega 1 a německou Bundesligu na hlavní sázky typu Handicap (2 možnosti) a Celkem v utkání (2 možnosti).

 • Maximální bonus, který můžete získat, je 100.000€.

 • Tento bonus neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, bonus bude vypočítán na základě zbývající části sázky. Pokud byly všechny tipy v sázce označeny jako vyhrávající a sázka byla zavřena pomocí funkce Zavřít sázku s výplatou v plné výši, bonus bude platit.

 • Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, bonus bude vypočítán na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, bonus již nadále nebude platit.

 • Bonus pro Euro basketbal se nevztahuje na alternativní sázky na handicap/celkem, na sázky podané pomocí sázkových kreditů nebo na kombinované sázky s bonusy, jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.

Plné znění Podmínek
Jak se kvalifikujete?
 1. Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 2. Tato nabídka je v aktuálně zobrazené podobě na stránce dostupná od 19. února 2020 od 12:59:59 SEČ.

 3. Bonus platí pro výhry z předzápasových aku sázek se dvěma a více tipy podaných na mužskou Euroligu/Eurocup/španělskou ACB ligu/italskou Lega 1/německou Bundesligu na následující hlavní sázky: Handicap (2 možnosti) a Celkem v utkání (2 možnosti).
 4. Pokud bude kterýkoliv z tipů odložen/zrušen nebo bude bez výsledku (push), bonus zůstává v platnosti, ale procentuální výše bonusu bude odpovídat skutečnému počtu výherních tipů. Např. aku sázka s 8 tipy (akumulátor s osmicí), kde je 7 výherních tipů a 1 push, obdrží k výhře 30% bonus.
 5. Bonusová část Vašich výher bude přičtena na Váš účet do 24 hodin od odehrání Vašeho posledního tipu.
Omezení
 1. Sázky podané na předsezónní zápasy u jakýchkoliv kvalifikačních soutěží se nepočítají do této nabídky.
 2. Tento bonus neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, bonus bude vypočítán na základě zbývající části sázky. Pokud byly všechny tipy v sázce označeny jako vyhrávající a sázka byla zavřena pomocí funkce Zavřít sázku s výplatou v plné výši, bonus bude platit.
 3. Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, bonus bude vypočítán na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, bonus již nadále nebude platit.
 4. Všechny tipy v aku sázkách musí být výherní. Maximální bonus je 100.000€. Bonus pro Euro basketbal se nevztahuje na alternativní sázky na handicap/celkem, na sázky podané pomocí sázkových kreditů nebo na kombinované sázky s bonusy, jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.
 5. Bonusy se vyplácejí na aku sázky, jakmile jsou potvrzeny všechny výsledky. Pokud by byla aku sázka prohrávající, ale při platnosti nabídky Brzká výplata by byla vyhrávající, nebude uplatněn žádný bonus.
Obecné
 1. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tuto zvýšenou platbu, sázku zdarma, bezrizikovou sázku či sázkové kredity z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z dané sázky zdarma nebo sázkových kreditů. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše sázkových kreditů, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 2. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma, sázkové kredity či zvýšenou platbu.
 3. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 4. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.