Πρώιμες Τιμές Σε Κάθε Κούρσα:Πρώιμες τιμές σε κάθε κούρσα Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας
Προνομιακοί Όροι Πλασέ: Προσφέρουμε Προνομιακούς Όρους Πλασέ σε επιλεγμένες κούρσες κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή τη προσφορά δεν ισχύει για αγορές Να Πλασαριστεί. Showcasts Αποκλειστικά:Τα Showcasts είναι straight forecasts και tricasts προκαθορισμένης απόδοσης. Αυτά προσφέρονται σε όλες τις κούρσες Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, όταν οι αποδόσεις είναι διαθέσιμες (tricasts - κούρσες των 8 και άνω συμμετεχόντων). Διπλό Αποτέλεσμα:Θα σας πληρώσουμε εξίσου για το άλογο που αποκλείεται και για τον επίσημο νικητή σε όλα τα στοιχήματα Νίκης και Εach Way, στις Ιπποδρομίες Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας, καθώς επίσης και στις Ιπποδρομίες ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Νότιας Αφρικής και Μαυρικίου, όπου οι Προκαθορισμένες Αποδόσεις προσφέρονται. Αυτό ισχύει για Mακροχρόνια στοιχήματα, Each Way Extra, Στοιχήματα Χωρίς, Στοιχήματα Ενισχυμένης Νίκης, Στοιχήματα Κάλυψης, Πλασέ Μόνο στοιχήματα και στοιχήματα Να Μην Πλασαριστεί, Forecasts και Tricasts. Καμιά αναμονή πλέον για την απόφαση των κριτών - ο πρώτος που θα περάσει τη γραμμή είναι ο νικητής! Όλες οι άλλες αγορές, συμπεριλαμβάνοντας στοιχήματα Να μη Νικήσει, Head 2 Head και στοιχήματα για Φαβορί Και Αουτσάιντερ, εξαιρούνται. Όχι Άλλες Μειώσεις 5p Κανόνα 4:Όταν ένα άλογο αποσυρθεί σε αποδόσεις μεταξύ 11.00 και 15.00, οι bookemakers κανονικά κάνουν μια μείωση στα κέρδη της τάξεως των 5p στη Λίρα (£). Η bet365 έχει αποκλείσει μια τέτοια μείωση για οποιαδήποτε κούρσα. Μη Συμμετέχων - Όχι Στοίχημα:Προσφέρουμε Μη Συμμετέχων - Όχι Στοίχημα σε επιλεγμένες Ante-Post κούρσες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όταν μια κούρσα γίνει ''Μη Συμμετέχων - Όχι Στοίχημα'', οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετούνται σε αγορά για Νίκη ή Each-Way μετά από αυτό το σημείο, θα επιστρέφονται αν η επιλογή σας δεν τρέξει. Σε πολλαπλά στοιχήματα, αν μια επιλογή δεν τρέξει, αυτό το σημείο του στοιχήματος θα λαμβάνεται ως μη συμμετέχων. Όροι & Προϋποθέσεις
  1. Η πληρωμή για Διπλό Αποτέλεσμα ισχύει για Νίκη, Each Way (περιλαμβάνει Each Way Extra), μονά και πολλαπλά στοιχήματα, Στοιχήματα Χωρίς, Στοιχήματα Ενισχυμένης Νίκης, Στοιχήματα Κάλυψης, Πλασέ Μόνο στοιχήματα και στοιχήματα Να Μην Πλασαριστεί και Mακροχρόνια στοιχήματα, καθώς και Forecasts και Tricasts. Όλες οι άλλες αγορές, συμπεριλαμβάνοντας στοιχήματα Να μη Νικήσει, Head 2 Head και στοιχήματα για Φαβορί Και Αουτσάιντερ, ή για άλογα που παίρνουν λάθος πορεία, αν υπάρχει μια ένσταση από τον Αρμόδιο Κλίμακας ή αν ένας εσφαλμένος αριθμός έχει δοθεί κατά λάθος, εξαιρούνται.
  2. Στην περίπτωση μη-συμμετοχόντων, η bet365 μπορεί να αφαιρέσει τη διαθεσιμότητα των Προνομιακών Όρων Πλασέ ή να ανανεώσει τους προσφερόμενους όρους πλασέ. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν την αφαίρεση ή την ανανέωση της αγοράς θα διευθετούνται σύμφωνα με τους Προνομιακούς Όρους Πλασέ που ίσχυαν τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος.
  3. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή υπάρχουν αποδείξεις ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από έναν πελάτη ή από μία ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω ενισχυμένων πληρωμών, Δωρεάν Στοιχημάτων, Κουπονιών Στοιχήματος ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα, την πληρωμή επιστροφής ή το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος τέτοιων προσφορών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Δωρεάν Στοιχήματος ή των Κουπονιών Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλλει μία χρέωση διοικητικού περιεχομένου στον πελάτη, μέχρι και ίση με την αξία των Κουπονιών Στοιχήματος, του Δωρεάν Στοιχήματος, της επιστροφής ή της ενισχυμένης πληρωμής, για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
  4. Η bet365 μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε ποσό μπόνους, Δωρεάν Στοιχήματα, Κουπόνια Στοιχήματος, ποσό επιστροφής ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
  5. Η bet365 μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις αυτής της προσφοράς για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
  6. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την προσφορά. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.