bet365 vaidlustusgarantii
Kui jooksu tulemust muudetakse kohtuniku otsuse alusel, maksame kõigi võidu- ja kohapanuste võidud välja nii esialgse kui ka ametliku lõpptulemuse põhjal. Pakkumine kehtib Austraalia ja Uus-Meremaa hobuste võiduajamiste ja traavisõitude ning Hongkongi, Singapuri, Jaapani, Korea ja Malaisia võiduajamiste võidu ja koha üksik-, mitmik- ja süsteempanustele.
Austraalia ja Uus-Meremaa hobuste võiduajamiste ja traavisõitude puhul kehtib bet365 vaidlustusgarantii ka esikahe- ja esikolmikupanustele.
Puhasvõitudelt mahaarvamised lõpliku osalejate nimekirja alusel
Erinevalt tavapärastest mahaarvamistest teeme lõpliku osalejate nimekirja alusel tehtud fikseeritud koefitsientidega võidu-, koha ja kaetud panustelt mahaarvamisi ainult puhasvõitu, mitte panusesummat arvestades.

Kasutustingimused

  1. Kui osaleja kõrvaldatakse protesti alusel (erinevalt diskvalifitseerimisest), maksame bet365 vaidlustusgarantii pakkumise raames kõigi fikseeritud koefitsientidega ja võidu- ja kohapanuste võidud välja esialgse "esimesena üle joone" tulemuse ja ametliku lõpptulemuse alusel.
  2. bet365 vaidlustusgarantii kehtib ainult ametlike protestide, mitte diskvalifitseerimiste puhul (kaasa arvatud kaalumisvea korral).
  3. bet365 vaidlustusgarantii kehtib Austraalia ja Uus-Meremaa hobuste võiduajamiste ja traavisõitude fikseeritud koefitsientidega võidu ja koha üksik-, mitmik- ja süsteempanuste, tingimustele vastavate live-panuste ning esikahe- ja esikolmikupanuste puhul. Pakkumine ei kehti teistele panusetüüpidele, sealhulgas vastasseisupanustele (k.a live-panused) ja lõppkohapanustele. Pakkumine ei kehti ka pikaajalistele panustele. Kui hobuse eemaldamise korral on kõrgeim lõpphind bet365 fikseeritud hind või Dynamic Oddsi esitatud osariigi lõplik ametlik hind (State Official Price, SOP) või selle puudumise korral muu lõplik ametlik hind (Official Price), võivad rakenduda mahaarvamised. Kehtivad võrdse tulemuse reeglid.
  4. Hongkongi, Singapuri, Jaapani, Korea ja Malaisia hobuste võiduajamiste puhul kehtib bet365 vaidlustusgarantii fikseeritud koefitsendiga võidu ja koha üksik-, mitmik- ja süsteempanuste, sealhulgas tingimustele vastavate live-panuste puhul. Pakkumine ei kehti esikahe-, esikolmikupanustele, vastasseisupanustele (k.a live-panused) ega lõppkohapanustele. Pakkumine ei kehti ka pikaajalistele panustele. Kui hobuse eemaldamise korral on kõrgeim lõpphind bet365 fikseeritud hind või Dynamic Oddsi esitatud osariigi lõplik ametlik hind (State Official Price, SOP) või selle puudumise korral muu lõplik ametlik hind (Official Price), võivad rakenduda mahaarvamised. Kehtivad võrdse tulemuse reeglid.
  5. bet365l on õigus ekslikult väljastatud boonuse summa, tasuta panused, panustamisühikud, tagasimaksed või preemiad tagasi nõuda.
  6. bet365 võib igal ajal teha pakkumise tingimustesse muudatusi trükivigade parandamiseks või selguse või kliendikogemuse parandamiseks ja võib pakkumise seadusest tulenevate nõuete täitmiseks tühistada.
  7. bet365 ning ettevõtte reklaami- ja muude esindajate, litsentsisaajate ja -andjate, teenusepakkujate ja muude sidus- ja tütarettevõtete rea-, vastutav- ja juhtivtöötajad ei saa kampaanias osaleda. Samad piirangud kehtivad ka nende perekonnaliikmetele.