Kuidas pakkumine toimib?
 1. Parima kõikuvhinnaga panuse tegemiseks valige pakkumisega hõlmatud Austraalia suurlinnavõistluse kupongi SOP kõikuvhinna tulbast "PKH".
 2. Parima kõikuvhinnaga panuseid saab teha kuni fikseeritud hindade saabumiseni umbes 30 minutit enne jooksu algusaega.
 3. Kui teie valik võidab, makstakse võit välja jooksu algusele eelneva 30 minuti jooksul saavutatud kõrgeima ametliku hinna alusel.
Kuva uusim hind
Peamised kasutustingimused
 • bet365 pakub valitud võistlustel parima kõikuvhinnaga panustamist. Parima kõikuvhinnaga panuste võidud maksame välja Dynamic Oddsi esitatud osariigi ametliku hinna (State Official Price, SOP) või selle puudumise korral muu ametliku hinna (Official Price) kõrgeima väärtuse alusel.

 • Parima kõikuvhinnaga panuseid saab teha kuni fikseeritud hindade saabumiseni umbes 30 minutit enne jooksu väljakuulutatud algusaega. bet365 jätab endale õiguse parima kõikuvhinnaga panuste vastuvõtmise mis tahes ajal lõpetada või peatada.

Kasutustingimuste terviktekst
Kvalifitseerumine
 1. bet365 pakub valitud võistlustel parima kõikuvhinnaga panustamist. Parima kõikuvhinnaga panuste võidud maksame välja Dynamic Oddsi esitatud osariigi ametliku hinna (State Official Price, SOP) või selle puudumise korral muu ametliku hinna (Official Price) kõrgeima väärtuse alusel.
 2. Parima kõikuvhinnaga panuseid saab teha kuni fikseeritud hindade saabumiseni umbes 30 minutit enne jooksu väljakuulutatud algusaega. bet365 jätab endale õiguse parima kõikuvhinnaga panuste vastuvõtmise mis tahes ajal lõpetada või peatada.
 3. Parim kõikuvhind on valiku kõrgeim võidupanuse hind panustamisperioodi vältel.
Piirangud
 1. Osaleja hilise võistluselt eemaldamise korral maksame panusevõidud välja kohtunike otsuseid arvesse võttes. Samuti võime võidusummadelt teha mahaarvamisi.
 2. Parima kõikuvhinnaga panuste maksimaalne väljamakse on 20 000 $ või samaväärne summa muus vääringus. Kui panustaja teeb parima kõikuvhinnaga panuse, mille võidusumma oleks suurem kui 20 000 $, tehakse võidusumma piirväärtust ületav osa panusest Dynamic Oddsi esitatud osariigi ametliku hinna (State Official Price, SOP) või selle puudumise korral muu ametliku hinna (Official Price) alusel.
Üldine
 1. bet365l on õigus ekslikult väljastatud boonuse summa, tasuta panused, panustamisühikud või preemiad tagasi nõuda.
 2. bet365 võib igal ajal teha pakkumise tingimustesse muudatusi trükivigade parandamiseks või selguse või kliendikogemuse parandamiseks ja võib pakkumise seadusest tulenevate nõuete täitmiseks tühistada.
 3. bet365 ning ettevõtte reklaami- ja muude esindajate, litsentsisaajate ja -andjate, teenusepakkujate ja muude sidus- ja tütarettevõtete rea-, vastutav- ja juhtivtöötajad ei saa kampaanias osaleda. Samad piirangud kehtivad ka nende perekonnaliikmetele.