Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasovú akumulovanú stávku obsahujúcu 2 alebo viac tipov z mužskej Euroligy, Eurocupu, španielskej Liga ACB, talianskej Lega 1 a nemeckej Bundesligy na nasledujúce stávky: Hendikep (2 možnosti) a Celkové skóre (2 možnosti).
 2. Ak je Vaša stávka úspešná, k Vašej výhre pridáme 5 - 50% bonus. Suma bonusu závisí od počtu tipov.
 3. Bonus sa vyplatí v hotovosti a bude pripísaný na Váš zostatok k výberu.
 4. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú pre túto ponuku.
Hlavné a Úplné podmienky nájdete nižšie
Stavte si
Rozpis bonusu
Typ stávky Bonus
Dvojky 5% bonus
Trojky 7.5% bonus
Štvorky 10% bonus
Päťky 15% bonus
Šestky 20% bonus
Sedmičky 25% bonus
Osmičky 30% bonus
Deviatky 35% bonus
Desiatky 40% bonus
Jedenástky 45% bonus
Dvanástky a vyššie 50% bonus
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Táto ponuka platí pre výhry z predzápasových akumulovaných stávok obsahujúcich 2 alebo viac tipov z mužskej Euroligy, Eurocupu, španielskej Liga ACB, talianskej Lega 1 a nemeckej Bundesligy na nasledujúce stávky: Hendikep (2 možnosti) a Celkové skóre (2 možnosti).

 • Maximálny bonus, ktorý môžete získať je 100.000€.

 • Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky.

 • Ak je stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný.

 • Stávky podané so stávkovým kreditom alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15 alebo Lucky 31 neplatia pre túto ponuku.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Bonus platí pre výhry z akumulovaných predzápasových stávok obsahujúcich 2 alebo viac tipov z mužskej Euroligy/Eurocupu/španielskej Liga ACB/talianskej Lega 1/nemeckej Bundesligy na nasledujúce stávky: Hendikep (2 možnosti) a Celkové skóre (2 možnosti).
 3. Ak bude ktorýkoľvek z tipov odložený/zrušený, bonus zostáva v platnosti, ale percentuálna výška bonusu bude odpovedať skutočnému počtu výherných tipov. Napr. akumulovaná stávka s 8 tipmi, kde je 7 výherných tipov a 1 odložený zápas získava 25% čiastky k výhre z bonusu.
 4. Bonusová časť výhier bude pripísaná na Váš účet do 24 hodín po odohraní Vášho posledného tipu.
Obmedzenia
 1. Stávky podané na zápasy prípravnej sezóny ktorejkoľvek kvalifikačnej súťaže nie sú zahrnuté do tejto ponuky.
 2. Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 3. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný.
 4. Všetky tipy na Aku stávkach musia byť výherné. Maximálny bonus, ktorý môžete získať, je 100.000€. Aku bonus neplatí pre stávky podané so stávkovým kreditom alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15 alebo Lucky 31.
Všeobecné informácie
 1. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 2. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 3. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 4. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.