bet365 ponuky sú dostupné len plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom 30 dní po otvorení účtu.
Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na dvojhry v ktoromkoľvek ATP, WTA alebo grandslamovom podujatí.
 2. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak protivník odstúpi kvôli zraneniu, Vašu stávku vyhodnotíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite.
 3. Ak je tip súčasťou aku alebo multi stávky a protivník odstúpi kvôli zraneniu, Váš tip bude označený ako výherný. Ak Vaša aku alebo multi stávka bude úspešná, Váš vklad a akékoľvek výhry zo stávky, ktorá neobsahuje tento tip, budú vyplatené v hotovosti. Vďaka našej ponuke Tenis - Garancia pri odstúpení zo zápasu budú dodatočné výhry vyplatené v stávkovom kredite.
Stávky podané na hráča, ktorý odstúpi kvôli zraneniu, budú vyhodnotené ako zrušené a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu.
Zobraziť kurzy
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná len plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom 30 dní po otvorení účtu.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu platí pre predzápasové stávky na stávkovú ponuku Vyhrá zápas pre zápasy hlavného kola dvojhry v ATP, WTA alebo grandslamových podujatiach. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Vašu stávku vyplatíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.

 • Ak je kvalifikujúci sa tip súčasťou aku alebo multi stávky a protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Váš tip bude označený ako výherný. Ak Vaša aku alebo multi stávka bude úspešná, Váš vklad a akékoľvek výhry zo stávky, ktorá neobsahuje tento tip, budú vyplatené v hotovosti a dodatočné výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, výhry z príslušnej časti Vášho vkladu budú vrátené v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, keď ste použili funkciu Vytvoriť stávku. Keď je stávková ponuka Vyhrá zápas súčasťou predzápasového tipu v stávke podanej pomocou funkcie Vytvoriť stávku a ktorýkoľvek hráč odstúpi kvôli zraneniu, stávka podaná pomocou funkcie Vytvoriť stávku bude vyhodnotená ako zrušená a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky bude Garancia pri odstúpení zo zápasu platiť pre zostávajúcu aktívnu stávku.

 • Kde bol tip upravený pomocou funkcie Upraviť stávku na predzápasový tip na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na hráča, ktorý následne postúpi kvôli odstúpeniu, v tom prípade Garancia pri odstúpení zo zápasu bude platiť. Ak bol tip upravený pred zápasom akýmkoľvek iným spôsobom alebo pridaním tipu naživo, Garancia pri odstúpení zo zápasu nebude platiť.
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom len 30 dní po otvorení účtu. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.

  Súčasťou našich požiadaviek pre úplné overenie je overenie Vašich dokladov. Navštívte našu špecializovanú stránku Overenia v rámci sekcie Pre členov, ktorá poskytuje vysvetlenie našich požiadaviek pre úplné overenie a prevedie Vás týmto procesom.
 2. Garancia pri odstúpení zo zápasu platí pre predzápasové stávky na stávkovú ponuku Vyhrá zápas pre zápasy hlavného kola dvojhry v ATP, WTA alebo grandslamových podujatiach. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Vašu stávku vyplatíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.
 3. Ak je kvalifikujúci sa tip súčasťou aku alebo multi stávky a protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Váš tip bude označený ako výherný. Ak Vaša aku alebo multi stávka bude úspešná, Váš vklad a akékoľvek výhry zo stávky, ktorá neobsahuje tento tip, budú vyplatené v hotovosti a dodatočné výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, výhry z príslušnej časti Vášho vkladu budú vrátené v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.
 4. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, keď ste použili funkciu Vytvoriť stávku. Keď je stávková ponuka Vyhrá zápas súčasťou predzápasového tipu v stávke podanej pomocou funkcie Vytvoriť stávku a ktorýkoľvek hráč odstúpi kvôli zraneniu, stávka podaná pomocou funkcie Vytvoriť stávku bude vyhodnotená ako zrušená a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu. Ak bola celá Vaša stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.
Obmedzenia
 1. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí pre stávky podané na kvalifikačné zápasy.
 2. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky bude Garancia pri odstúpení zo zápasu platiť pre zostávajúcu aktívnu stávku.
 3. Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku na predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na hráča, ktorý následne postúpi kvôli odstúpeniu, v tom prípade Garancia pri odstúpení zo zápasu bude platiť. Ak bol tip upravený pred zápasom akýmkoľvek iným spôsobom alebo pridaním tipu naživo, Garancia pri odstúpení zo zápasu nebude platiť.
 4. Tipy označené ako výherné vďaka ponuke Garancia pri odstúpení zo zápasu sa nebudú započítavať ako kvalifikujúce sa tipy pre Tenisový Aku bonus.

Použitie stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1) vráti výplatu 30€ (20€ výhra plus 10€ vklad), ale 10€ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom 3,00 (2/1) vráti čistú výplatu 20€, keďže vklad stávkového kreditu 10€ sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1), financovaná 5€ stávkovým kreditom a 5€ v hotovosti, vráti výplatu 25€ (20€ výhra plus 5€ vklad v hotovosti), keďže 5€ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), stávky so stávkovým kreditom nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na strelca, ktorý ani nenastúpil v zápase), stávky so stávkovým kreditom budú vrátené.
 3. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený po 90 za sebou nasledujúcich neaktívnych dní na Vašom účte. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno, Automaty alebo Poker, sa považuje za aktivitu na účte.
Všeobecné informácie
 1. Ak je porušená akákoľvek podmienka ponuky, bonusu alebo vyhodnotenia, alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 2. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit, vrátenú platbu alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 3. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny pre túto ponuku alebo vyhodnotenie s cieľom upraviť typografické chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku alebo vyhodnotenie kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 4. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, jej propagačné alebo iné agentúry, užívatelia a poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb a akékoľvek pridružené alebo partnerské spoločnosti sa tejto ponuky alebo vyhodnotenia nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.
bet365 používa cookies
Používame cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb. Pre viac informácií si pozrite naše Používanie cookies.
Spravovanie cookies
Prijať
Výkonnostné cookies
Výkonnostné cookies zlepšujú užívateľský zážitok tým, že anonymne sledujú preferencie. Používajú sa interne na poskytovanie súhrnných štatistík o návštevníkoch našich webových stránok.
Prijať
Nevyhnutné cookies
Niektoré cookies sú potrebné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich zakázať. Tieto zahŕňajú:
Spravovanie relácie
Spravujú informácie o relácii a umožnia užívateľom prechádzať webovou stránkou.
Funkčnosť
Umožňujú pamätať si užívateľské preferencie, napr. preferovaný jazyk, zaraďovanie typov, nastavenia médií. Sú tiež používané k zlepšeniu užívateľskej skúsenosti. Napríklad zabraňuje, aby sa užívateľovi zobrazila rovnaká správa dvakrát.
Predchádzanie podvodom
Tieto cookies ukladajú informácie, ktoré nám pomôžu zastaviť podvodné používanie webových stránok.
Tracking
Tieto cookies nám umožnia ukladať informácie o tom, ako užívatelia otvorili internetovú stránku. Toto je potrebné zaznamenať, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zaplatiť našich Partnerov.