bet365 ponuky sú dostupné len plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom 30 dní po otvorení účtu.
Ako to funguje:
 1. Podajte jednoduchú predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na dvojhry v ktoromkoľvek ATP, WTA alebo grandslamovom podujatí.
 2. Ak protivník odstúpi kvôli zraneniu, Vašu stávku vyhodnotíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite.
Stávky podané na hráča, ktorý odstúpi kvôli zraneniu, budú vyhodnotené ako zrušené a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu.
Zobraziť kurzy
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná len plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom 30 dní po otvorení účtu.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu platí pre jednoduché predzápasové stávky na stávkovú ponuku Vyhrá zápas pre zápasy hlavného kola dvojhry v ATP, WTA alebo grandslamových podujatiach. Ak protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Vašu stávku vyplatíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, keď ste použili funkciu Vytvoriť stávku. Keď je stávková ponuka Vyhrá zápas súčasťou predzápasového tipu v stávke podanej pomocou funkcie Vytvoriť stávku a ktorýkoľvek hráč odstúpi kvôli zraneniu, stávka podaná pomocou funkcie Vytvoriť stávku bude vyhodnotená ako zrušená a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky bude Garancia pri odstúpení zo zápasu platiť pre zostávajúcu aktívnu stávku.

 • Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku na jednoduchú predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na hráča, ktorý následne postúpi kvôli odstúpeniu, v tom prípade Garancia pri odstúpení zo zápasu bude platiť. Ak bola stávka upravená pred zápasom akýmkoľvek iným spôsobom alebo pridaním tipu naživo, Garancia pri odstúpení zo zápasu nebude platiť.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom len 30 dní po otvorení účtu. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.

  Súčasťou našich požiadaviek pre úplné overenie je overenie Vašich dokladov. Navštívte našu špecializovanú stránku Overenia v rámci sekcie Pre členov, ktorá poskytuje vysvetlenie našich požiadaviek pre úplné overenie a prevedie Vás týmto procesom.
 2. Garancia pri odstúpení zo zápasu platí pre jednoduché predzápasové stávky na stávkovú ponuku Vyhrá zápas pre zápasy hlavného kola dvojhry v ATP, WTA alebo grandslamových podujatiach. Ak protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Vašu stávku vyplatíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.
 3. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, keď ste použili funkciu Vytvoriť stávku. Keď je stávková ponuka Vyhrá zápas súčasťou predzápasového tipu v stávke podanej pomocou funkcie Vytvoriť stávku a ktorýkoľvek hráč odstúpi kvôli zraneniu, stávka podaná pomocou funkcie Vytvoriť stávku bude vyhodnotená ako zrušená a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu. Ak bola celá Vaša stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.
Obmedzenia
 1. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí pre stávky podané na kvalifikačné zápasy.
 2. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky bude Garancia pri odstúpení zo zápasu platiť pre zostávajúcu aktívnu stávku.
 3. Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku na jednoduchú predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na hráča, ktorý následne postúpi kvôli odstúpeniu, v tom prípade Garancia pri odstúpení zo zápasu bude platiť. Ak bola stávka upravená pred zápasom akýmkoľvek iným spôsobom alebo pridaním tipu naživo, Garancia pri odstúpení zo zápasu nebude platiť.

Použitie stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1) vráti výplatu 30€ (20€ výhra plus 10€ vklad), ale 10€ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom 3,00 (2/1) vráti čistú výplatu 20€, keďže vklad stávkového kreditu 10€ sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1), financovaná 5€ stávkovým kreditom a 5€ v hotovosti, vráti výplatu 25€ (20€ výhra plus 5€ vklad v hotovosti), keďže 5€ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), stávky so stávkovým kreditom nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na strelca, ktorý ani nenastúpil v zápase), stávky so stávkovým kreditom budú vrátené.
 3. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený po 90 za sebou nasledujúcich neaktívnych dní na Vašom účte. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno, Automaty alebo Poker, sa považuje za aktivitu na účte.
Všeobecné informácie
 1. Ak je porušená akákoľvek podmienka ponuky, bonusu alebo vyhodnotenia, alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 2. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 3. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny pre túto ponuku alebo vyhodnotenie s cieľom upraviť typografické chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku alebo vyhodnotenie kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 4. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, jej propagačné alebo iné agentúry, užívatelia a poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb a akékoľvek pridružené alebo partnerské spoločnosti sa tejto ponuky alebo vyhodnotenia nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.