Ako to funguje:
 1. Podajte jednoduchú predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na ktorýkoľvek zápas mužskej dvojhry v rámci US Open.
 2. Ak hráč, na ktorého ste si stavili, vedie o 2 sety, vyplatíme Vašu stávku skôr ako výhernú, aj v prípade, že protivník nakoniec vyhrá zápas.
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Ponuka platí pre jednoduché predzápasové stávky na ponuku Vyhrá zápas pre zápasy hlavného kola dvojhry mužov na turnaji US Open od pondelka 27. augusta 2018 až do a vrátane finále v nedeľu 9. septembra 2018.

 • Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade, že stávka bola čiastočne vyplatená použitím funkcie Vyplatiť teraz, a Váš tip získa náskok dvoch setov, stávka bude vyhodnotená na základe zostávajúcej aktívnej stávky.

 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku pred začiatkom zápasu, a Váš tip získa náskok dvoch setov, stávka bude vyhodnotená na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.

 • Vaša stávka bude vyplatená v celej výške, ak hráč, na ktorého ste si stavili, vedie o dva sety, bez ohľadu na konečný výsledok.

Úplné podmienky
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Ponuka platí pre jednoduché predzápasové stávky na ponuku Vyhrá zápas pre zápasy hlavného kola dvojhry mužov z turnaja US Open 2018 od pondelka 27. augusta 2018 až do a vrátane finále v nedeľu 9. septembra 2018.
 3. Stávky na kvalifikačné zápasy na US Open 2018 nie sú zahrnuté do tejto ponuky.
 4. Vaša stávka bude vyplatená v celej výške, ak hráč, na ktorého ste si stavili, vedie o dva sety, bez ohľadu na konečný výsledok.
 5. Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade, že stávka bola čiastočne vyplatená použitím funkcie Vyplatiť teraz, a Váš tip získa náskok dvoch setov, stávka bude vyhodnotená na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 6. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku pred začiatkom zápasu, a Váš tip získa náskok dvoch setov, stávka bude vyhodnotená na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.
 7. Budeme sa snažiť vyhodnotiť všetky kvalifikujúce stávky a pripísať prostriedky na Váš účet do 15 minút odvtedy ako Váš tip získa náskok dvoch setov.
 8. Ak je Vaša stávka vyplatená skôr v súlade s touto ponukou, potom už nebude znovu vyplatená, ak Váš tip nakoniec vyhrá zápas.
 9. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 10. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 11. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 12. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.