bet365 ponuky sú dostupné len plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom 30 dní po otvorení účtu.
Ako to funguje:
 1. Podajte jednoduchú predzápasovú stávku na vybrané stávkové ponuky pre futbalové zápasy.
 2. Ak je Váš hráč nahradený pred zapískaním polčasu, vrátime Vám vklad vo forme stávkového kreditu, pokiaľ výsledok ešte nebol určený.
 3. Ak je vybraná stávková ponuka súčasťou stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku, a daný hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, vrátime Vám vklad vo forme stávkového kreditu, pokiaľ výsledok ešte nebol určený.
 4. Kvalifikujúce sa stávkové ponuky sú uvedené nižšie.
Zobraziť kurzy
Garancia pri nahradení v zápase je dostupná pre nasledujúce stávkové ponuky:
 • Strelec prvého gólu
 • Strelec posledného gólu
 • Kedykoľvek skórujúci hráč / Skóruje kedykoľvek
 • Strelec nasledujúceho gólu (iba prvý gól)
 • Skóruje dva alebo viac gólov / Skóruje 2 alebo viac
 • Skóruje tri alebo viac gólov / Skóruje hetrik
 • Scorecast
 • Scorecast kedykoľvek
 • Wincast
 • Timecast
 • 1. polčas - Scorecast
 • Prvý skórujúci hráč tímu
 • Posledný skórujúci hráč tímu
 • 1. hráč, ktorý dostane kartu
 • Hráč dostane kartu
 • Hráč, ktorý bude vylúčený
 • Najlepší hráč zápasu
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná len plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom 30 dní po otvorení účtu.

 • Garancia pri nahradení v zápase platí pre jednoduché predzápasové stávky na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie (kde je to dostupné) pre ktorýkoľvek futbalový zápas. Ak je Váš hráč nahradený pred zapískaním polčasu, vrátime Váš vklad vo forme stávkového kreditu.

 • Ak je predzápasový tip na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie súčasťou stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku a Váš hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, stávky podané pomocou funkcie Vytvoriť stávku budú zrušené a my vrátime Váš vklad vo forme stávkového kreditu.

 • Ak výsledok Vašej stávky bol stanovený pred nahradením Vášho vybraného hráča, alebo ak bude Vaša stávka výherná, Garancia pri nahradení v zápase neplatí a Vaša stávka bude vyhodnotená podľa našich pravidiel futbalu.

 • Garancia pri nahradení v zápase neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude Garancia pri nahradení platiť na základe zostávajúcej aktívnej stávky.

 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, aby nezahŕňala hráča, ktorý bol nahradený pred zapískaním polčasu, Garancia pri nahradení v zápase neplatí. Ak bola stávka upravená, aby zahŕňala hráča, ktorý bol následne nahradený pred zapískaním polčasu, Garancia pri nahradení v zápase bude platiť. Ak bola stávka upravená na tip naživo, Garancia pri nahradení v zápase neplatí.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná plne overeným a kvalifikujúcim sa zákazníkom len 30 dní po otvorení účtu. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.

  Súčasťou našich požiadaviek pre úplné overenie je overenie Vašich dokladov. Navštívte našu špecializovanú stránku Overenia v rámci sekcie Pre členov, ktorá poskytuje vysvetlenie našich požiadaviek pre úplné overenie a prevedie Vás týmto procesom.
 2. Garancia pri nahradení v zápase platí pre jednoduché predzápasové stávky na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie (kde je to dostupné) pre ktorýkoľvek futbalový zápas. Ak je Váš hráč nahradený pred zapískaním polčasu, vrátime Váš vklad vo forme stávkového kreditu.
 3. Ak je predzápasový tip na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie súčasťou stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku, a Váš hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, stávky podané pomocou funkcie Vytvoriť stávku budú zrušené a my vrátime Váš vklad vo forme stávkového kreditu.
 4. Ak uzatvoríte stávku Víťaz/miesto na stávkovú ponuku Strelec prvého gólu a Váš tip je nahradený po prvom góle, ale pred zapískaním polčasu, časť na umiestnenie v rámci Vašej stávky Vám vrátime v stávkovom kredite.
Obmedzenia
 1. Ak výsledok Vašej stávky bol stanovený pred nahradením Vášho vybraného hráča, alebo ak bude Vaša stávka výherná, Garancia pri nahradení v zápase neplatí a Vaša stávka bude vyhodnotená podľa našich pravidiel futbalu.
 2. Garancia pri nahradení v zápase neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude Garancia pri nahradení platiť na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 3. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, aby nezahŕňala hráča, ktorý bol nahradený pred zapískaním polčasu, Garancia pri nahradení v zápase neplatí. Ak bola stávka upravená, aby zahŕňala hráča, ktorý bol následne nahradený pred zapískaním polčasu, Garancia pri nahradení v zápase bude platiť. Ak bola stávka upravená na tip naživo, Garancia pri nahradení v zápase neplatí.
 4. Ak ste nový alebo kvalifikujúci sa zákazník a uzatvorili ste kvalifikujúcu sa stávku na Scorecast, Scorecast - kedykoľvek alebo Scorecast - 1. polčas a zápas sa skončí výsledkom 0-0, budete sa kvalifikovať na ponuku 0-0 peniaze späť a nie na Garanciu pri nahradení v zápase.
 5. V prípade, že Váš vybraný hráč už splnil svoju úlohu v rámci stávok Scorecast, Scorecast - kedykoľvek alebo Wincast pred nahradením a stávka bude prehrávajúca, Garancia pri nahradení v zápase nebude platiť. Napríklad, ak uzatvoríte stávku na Scorecast s presným skóre 2-0 a Váš hráč skóruje prvý gól pred nahradením, ale zápas sa skončí 1-0, Vaša stávka bude vyhodnotená ako prehrávajúca.

Použitie stávkového kreditu

 1. Stávkový kredit ako výsledok z Garancie pri nahradení v zápase sa budeme snažiť pripísať čo najskôr po nahradení. Pre stávkové ponuky Scorecast, Scorecast - kedykoľvek a Scorecast - 1. polčas pripíšeme stávkový kredit na konci zápasu.
 2. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1) vráti výplatu 30€ (20€ výhra plus 10€ vklad), ale 10€ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom 3,00 (2/1) vráti čistú výplatu 20€, keďže vklad stávkového kreditu 10€ sa nevracia.
 3. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1), financovaná 5€ stávkovým kreditom a 5€ v hotovosti, vráti výplatu 25€ (20€ výhra plus 5€ vklad v hotovosti), keďže 5€ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), stávky so stávkovým kreditom nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na strelca, ktorý ani nenastúpil v zápase), stávky so stávkovým kreditom budú vrátené.
 4. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený po 90 za sebou nasledujúcich neaktívnych dní na Vašom účte. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno, Automaty alebo Poker, sa považuje za aktivitu na účte.
Všeobecné informácie
 1. Ak je porušená akákoľvek podmienka ponuky, bonusu alebo vyhodnotenia, alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 2. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 3. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny pre túto ponuku alebo vyhodnotenie s cieľom upraviť typografické chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku alebo vyhodnotenie kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 4. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, jej propagačné alebo iné agentúry, užívatelia a poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb a akékoľvek pridružené alebo partnerské spoločnosti sa tejto ponuky alebo vyhodnotenia nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.