bet365-erbjudanden är endast tillgängliga 30 dagar efter öppnandet av ett konto för fullt verifierade och kvalificerade kunder.
Så här fungerar det:
 1. Placera ett singelspel före matchstart på utvalda marknader på fotbollsmatcher.
 2. Om den spelare du satsat på byts ut innan de blåses av för halvlek, kommer vi att betala ut din insats som spelkrediter, förutsatt att utgången inte redan fastställts.
 3. Om den valda marknaden är en del av ett spel med Skapa ett spel, och den relevanta spelaren byts ut innan det blåses av för halvtid kommer vi även att återbetala din insats som spelkrediter, förutsatt att utgången inte redan har fastställts.
 4. Tillämpliga marknader listas nedan.
Se senaste odds
Garanti vid byte är tillämpligt för följande marknader:
 • Första målgörare
 • Sista målgörare
 • Målgörare i matchen / Att göra mål i matchen
 • Nästa målgörare (endast första mål)
 • Att göra två eller fler mål / Att göra 2 eller fler
 • Att göra tre eller fler mål / Att göra ett Hat Trick
 • Scorecast
 • Scorecast i matchen
 • Wincast
 • Timecast
 • 1:a halvlek - Scorecast
 • Lag - Första målgörare
 • Lag - Sista målgörare
 • Första spelare att få kort
 • Spelare att få kort
 • Spelare att bli utvisad
 • Matchens bästa spelare
Huvudsakliga regler och villkor
 • Detta erbjudande är endast tillgängligt 30 dagar efter att ha öppnat ett konto för fullt verifierade och kvalificerade kunder.

 • Garanti vid byte gäller för singelspel placerade före matchstart för någon av marknaderna listade ovan (där tillämpligt) för valfri fotbollsmatch. Om den spelare du satsat på byts ut innan det blåses av för halvlek, kommer vi att betala ut din insats som spelkrediter.

 • Där ett val före matchstart på någon av marknaderna listade ovan är en del av ett spel med Skapa ett spel och spelaren du satsat på byts ut innan innan de blåses av för halvlek, kommer spelet med Skapa ett spel att annulleras och din insats utbetalas som spelkrediter.

 • Om utgången av ditt spel redan har fastställts innan spelaren du satsat på byts ut, eller om ditt spel sedan vinner, kommer Garanti vid byte inte att gälla och ditt spel kommer fastställas i enlighet med våra fotbollsregler.

 • Garanti vid byte gäller inte då ett spel har stängts helt med funktionen Stäng spel. Då ett kvalificerande spel delvis har stängts i förtid (med hjälp av funktionen Stäng spel), kommer Garanti vid byte endast räknas för den återstående insatsen.

 • Om ett kvalificerat spel, med hjälp av funktionen Ändra spel, ändras från en spelare som sedan byts ut innan det blåses av för halvlek, så kommer Garanti vid byte ej att gälla. Där ett spel har ändrats till en spelare som sedan byts ut innan det blåses av för halvlek, så kommer Garanti vid byte att gälla. Om ett spel har ändrats till ett Liveoddsval kommer Garanti vid byte ej att gälla.

Fullständiga regler och villkor
Kvalificerande
 1. Detta erbjudande är endast tillgängligt 30 dagar efter öppnandet av ett konto för fullt verifierade och kvalificerade kunder. bet365 registrerar all kundkontakt som rör vilka erbjudanden kunder är kvalificerade för. Detta register, inklusive tid och datum för eventuella begränsningar som har satts, kommer att vara avgörande vid eventuella tvister.

  Som en del av våra fullständiga verifieringskrav måste dina dokument verifieras. Besök vår dedikerade sida Verifiering i Mitt konto, som ger en förklaring över våra krav för fullständig verifiering och guidar dig genom processen.
 2. Garanti vid byte gäller för singelspel placerade före matchstart för någon av marknaderna listade ovan (där tillämpligt) för någon fotbollsmatch. Om den spelare du satsat på byts ut innan det blåses av för halvlek, kommer vi att betala ut din insats som spelkrediter.
 3. Där ett val före matchstart på någon av marknaderna listade ovan är en del av ett spel med Skapa ett spel och spelaren du satsat på byts ut innan innan det blåses av för halvlek, kommer spelet med Skapa ett spel att annulleras och din insats utbetalas som spelkrediter.
 4. Om du placerar ett Vinnare/Plats-spel på marknaden Första målgörare och ditt val byts ut efter det första målet men före det blåses av för halvlek, kommer platsdelen av din insats att återbetalas som spelkrediter.
Restriktioner
 1. Om utgången av ditt spel redan har fastställts innan spelaren du satsat på byts ut, och ditt spel sedan vinner, kommer Garanti vid byte inte att gälla och ditt spel kommer fastställas i linje med våra Fotbollsregler.
 2. Garanti vid byte gäller inte då ett spel har stängts helt med funktionen Stäng spel. Då ett kvalificerande spel delvis har stängts i förtid (med hjälp av funktionen Stäng spel), kommer Garanti vid byte endast räknas för den återstående insatsen.
 3. Om ett kvalificerat spel, med hjälp av funktionen Ändra spel, ändras från en spelare som sedan byts ut innan det blåses av för halvlek, så kommer Garanti vid byte ej att gälla. Där ett spel har ändrats till en spelare som sedan byts ut innan det blåses av för halvlek, så kommer Garanti vid byte att gälla. Om ett spel har ändrats till ett Liveoddsval kommer Garanti vid byte ej att gälla.
 4. Om du är en ny eller kvalificerad kund och har placerat ett kvalificerande spel på Scorecast, Scorecast - I matchen eller Scorecast - 1:a halvlek och matchen slutar 0-0 kommer du kvalificera dig för 0-0 pengarna tillbaka och inte för Garanti vid byte.
 5. I händelse av att din valda spelare redan har fullgjort sin del av ett Scorecast-, Scorecast - I matchen- eller Wincast-spel innan de byts ut och spelet sedan förlorar, kommer Garanti vid byte inte gälla. Till exempel, om du placerar ett Scorecast-spel med ett rätt resultat på 2-0, och din spelare gör det första målet innan de byts ut, men matchen slutar 1-0, kommer ditt spel fastställas som förlust.

Användning av spelkrediter

 1. Vi kommer sträva efter att tillämpa spelkrediter till ditt konto som ett resultat av Garanti vid byte så snart som möjligt när bytet har ägt rum. För marknaderna Scorecast, Scorecast - I matchen och Scorecast - 1:a halvlek, kommer spelkrediter tillämpas efter slutet av matchen.
 2. Dina spelkrediter är inte uttagbara. Utbetalningar från insatser med spelkrediter kommer att läggas till på ditt uttagbara saldo, men själva insatsen i spelkrediter kommer inte att inkluderas i några utbetalningar. Till exempel, ett spel med €10 i insats placerat till oddset 3.00 (2/1) ger en utbetalning på €30 (€20 i vinst plus €10 i insats), medan ett spel med €10 i insats placerat med spelkrediter till oddset 3.00 (2/1) ger en nettoutbetalning på €20, eftersom insatsen på €10 i spelkrediter inte betalas tillbaka.
 3. Insatser kan delvis finansieras av dina spelkrediter, och delvis med ditt uttagbara saldo, däremot kommer spelkreditdelen av insatsen inte att inkluderas i några utbetalningar. Exempel: Ett spel värt €10 placerat till odds 3.00 (2/1) som finansierats av €5 i spelkrediter och €5 i kontanter skulle ge en nettoutbetalning på €25 (€20 i vinster plus €5 i kontant insats) då insatsen på €5 i spelkrediter inte betalas tillbaka. Om ett spel annulleras, och har haft en möjlighet att vinna (till exempel, i händelse av en push), kommer insatser med spelkrediter inte att återbetalas. Om ett spel annulleras och inte har haft en möjlighet att vinna (till exempel, när ett spel på målgörare placeras på en spelare som sedan inte deltar i matchen), kommer insatsen med spelkrediter att återbetalas.
 4. Dina spelkrediter kommer att makuleras och tas bort om ditt konto är inaktivt under 90 dagar i rad. Göra en insättning, placera ett spel på Sport eller medverka i någon av produkterna Casino, Slots eller Poker anses vara aktivitet på ett konto.
Allmänt
 1. Där något villkor för erbjudandet, kampanjen eller avgörandet är överträtt eller om det framkommer några bevis för att en serie spel placerats av en kund eller kundgrupp som på grund av förstärkta betalningar, gratisspel, riskfria spel, spelkrediter eller något annat marknadsföringserbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller sig bet365 rätten att återta den förstärkta betalningen, gratisspelet, det riskfria spelet eller spelkrediterna i sådana erbjudanden och/eller annullera spel som finansierats med gratisspelet eller spelkrediterna. Där det finns bevis för sådan aktivitet kan bet365 dessutom komma att ta ut en administrationsavgift för kunden, upp till och med värdet av spelkrediterna, gratisspelet, det riskfria spelet eller den förstärkta betalningen, för att täcka administrativa kostnader i samband med att identifiera och vidta åtgärder mot sådan aktivitet.
 2. bet365 kan komma att återta bonusbelopp, gratisspel, spelkrediter eller förstärkta betalningar som har tilldelats av misstag.
 3. bet365 kan, vid valfritt tillfälle, göra mindre justeringar i en kampanj eller avgörande för att korrigera skrivfel eller öka tydligheten eller kundupplevelsen och kan avsluta en kampanj eller avgörande av lagliga eller regelmässiga anledningar.
 4. Anställda, chefer och direktörer på bet365, dess PR-firmor eller andra företag, licensinnehavare och licensgivare, tjänsteleverantörer och alla andra närstående bolag eller dotterbolag är inte berättigade för en kampanj eller avgörande. Samma regler gäller för de direkta familjerna till sådana personer.